Школу атестовано з відзнакою

АКТ

про наслідки атестаційної експертиза Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови Цюрупинської районної ради Херсонської області

Підстава : наказ відділу освіти від 13.05.2011 № 433 «Про створення атестаційної комісії та проведення атестаційної експертизи Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов»

У період з 19 вересня по 03 жовтня 2011 року експертна комісія провела атестаційну експертизу з метою об’єктивної оцінки реалізації Цюрупинською спеціалізованою школою № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Цюрупинської районної ради Херсонської області єдиної державної політики у галузі освіти, яка була спрямована на визначення ефективності роботи навчального закладу відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації.

Рік вводу в експлуатацію закладу 1980. Школу збудовано за типовим проектом №224-1-114 потужністю 1176 місць, загальна площа 7147,7 м2 та будівельний об'єм 30612 м3 . Попередня атестація - 2001 рік, за висновком експертної ради заклад визнано «атестованим з відзнакою». 3 2004 року згідно розпорядження Цюрупинської районної державної адміністрації від 25.05.2004 р. № 146 школа отримала статус Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів, з 2010 року рішенням 46 сесії 5 скликання Цюрупинської районної ради від 04.06.2010 № 704 отримала назву Цюрупинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Цюрупинської районної ради Херсонської області.

Переможець обласного конкурсу «Школа Херсонщини», 2006 рік, Всеукраїнського конкурсу «Сто кращих шкіл України», 2007 рік, Всеукраїнського конкурсу «Кращий керівник року», 2007 рік. Упродовж 2005-2010 років – «пілотна» школа Міжнародного проекту «Громадянська освіта - Україна». За внесок у розвиток іміджу науки і освіти школа нагороджена дипломом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «Флагмани освіти і науки України - 2009». Педагогічний колектив Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов у районному рейтингу освітньої діяльності навчальних закладів посідає перші позиції.

Станом на 05 вересня 2011 року в школі навчається 977 учнів, з яких: учнів школи І ступеня - 345, школи II-ІІІ ступенів - 585 - денна форма навчання та 47 учнів - вечірня форма навчання, класів - 38.

Протягом останніх трьох років кількість учнів залишається сталою: 2010 р. - 995, 2009 р. – 979, 2008 – 978.

Організація навчально-виховного процесу

У ході проведення атестаційної експертизи щодо організації навчально-виховного процесу встановлено, що кадровій політиці в закладі приділяється належна увага. Заклад 100% укомплектований педагогічними кадрами, 95 % педагогів мають вищу освіту. Відсутня плинність кадрів. Слід відмітити, що значно зріс у порівняні з попередньою атестацією якісний склад педагогічного колективу, зокрема, станом на вересень 2011 року за результатами атестації педагогічних працівників встановлено такий кваліфікаційний рівень:

«спеціаліст вищої категорії» - 50 педагогам ( 2001 рік - 26);

«спеціаліст І категорій» - 9 педагогам ( 2001 рік – 27);

«спеціаліст ІІ категорії» - 12 педагогам ( 2001 рік – 18);

«спеціаліст» - 13 педагогам ( 2001 рік – 27).

Окрім того, педагогічні звання «Старший учитель» присвоєно 18 учителям, «Учитель-методист» - 18 учителям (2001 рік відповідно: 8, 5).
У міжатестаційний період 6 учителів удостоєно звання «Відмінник освіти» 9 нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, 21 особа - грамотою управління і освіти Херсонської обласної державної адміністрації. Дані результати є свідченням високого рівня організації, проведення та результативності атестації педагогічних кадрів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається завдяки ґрунтовній самоосвітній роботі. Завдячуючи тісній співпраці адміністрації, учителів закладу з громадськими організаціями та професійними асоціаціями, благодійними фондами - «Нова Доба», Український центр вивчення історії голокосту, «Оберіг» - педагоги залучалися до реалізації всеукраїнських і міжнародних проектів, проходячи навчання на семінарах у літніх школах під час стажування за кордоном: Польща, Німеччина, Велика Британія, Ізраїль (4 особи). 19 учителів мають сертифікати тренерів з питань Європейської інтеграції, вивчення історії геноцидів, здоров’язберігаючих технологій. Набутий досвід учителі-тренери передають своїм колегам під час проведення шкільних, районних і обласних методичних заходів.

У результаті зростання професійної майстерності значної частини педагогічного колективу у навчально-виховному процесі школи активно упроваджуються інноваційні педагогічні технології, реалізуються завдання науково-методичних експериментів загальнодержавного й обласному рівнів. Так, у 2010 році завершено дослідно-експериментальну роботу за темою: «Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу», результати узагальнено. Успішно впродовж 2004-2009 років реалізовувалася програма обласного науково-методичного експерименту: «Застосування технології соціального проектування в системі освітньої діяльності школи-родини» результатом чого стало видання методичної збірки «Навчаючи, формуємо особистість громадянина» та здобуття статусу обласної науково-методичної лабораторії КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». З 2009 року в школі І ступеня упроваджено комплексну програму розвитку дітей «Крок за кроком», з 2010 року школа працює над розробкою науково-методичної проблеми «Створення інноваційного навчального закладу «Громадсько-активна школа», є опорною у районі за темою: «Громадянська освіта неповнолітніх як складова навчально-виховного процесу»

На базі Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів працюють ресурсні центри. Ресурсний центру громадянської освіти , який з 2005 року по 2008 рік пройшов шлях від центру навчального закладу до центру, який координує роботу в районі, а також співпрацює з загальноосвітніми закладами Голопристанського, Скадовського, Чаплинського, Бєлозерського районів та загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 м.Херсона. Керівник центру, учитель вищої категорії Семиженко В.Г. Метою центру є сприяння становленню громадянських компетентностей учнівської молоді, поширення перспективного педагогічного та соціального досвіду у навчальних закладах району забезпечує також розробку та видавництво навчально-методичних матеріалів щодо викладання спецкурсів з громадянської освіти, виховання правової культури учнів; залучення їх до практичної суспільної діяльності, спрямованої на формування національної свідомості, патріотизму, активної громадянської позиції. У 2010 році Ресурсний центр зареєстровано як недержавну громадську організацію. Районним ресурсним центром здоров’я зберігаючих технологій (керівник: учитель вищої категорії Куденко А.А.), створено навчально-методичне забезпечення викладання курсу «Основи здоров’я», факультативів та курсів за вибором «Основи валеології», «Основи психології», «Корисні звички», «Екологічні проблеми харчування», «Правила дорожнього руху», «Екологія людини» . Через надання доступу до навчальних ресурсів на Web-сайті районних Ресурсних центрів між школами Цюрупинського та інших освітніх округів здійснюється мережева взаємодія, обмін практичним досвідом роботи, відбуваються інтернет-семінари, що є важливим чинником розвитку професійної мобільності та компетентності вчителів. Створено відеотеку навчального забезпечення викладання окремих курсів, факультативів, соціальних програм, до якої ввійшли навчальні фільми, презентації, педагогічні та учнівські валеологічні й соціальні проекти.

Залучення до експериментальної роботи умотивувало педагогів до написання статей, видання методичних рекомендацій. За останні три роки вчителями школи опубліковано більше 40 статей у фахових і наукових виданнях (видавництва «Шкільний світ», «Основа»), науково-методичних журналах, збірниках наукових праць за результатами науково-практичних конференцій. Найбільш активні дописувачі: Алмашова Н.В., Куденко А.А., Приходько О.В., Захарченко М.М., Новікова О.М., Шерстньова О.П., Назаренко В.С., Антонюк Н.В., Калашнікова В.С., Семиженко В.Г., Дядченко Н.В.

Структурою методичної роботи, яка щорічно затверджується наказом директора школи, передбачено функціонування навчально-методичної ради, у закладі створено 7 шкільних методичних комісій, які очолюють найбільш досвідчені педагоги. Діяльність методичних осередків спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу, здійснення моніторингу (педагогічного, учнівського) з базових предметів і предметів, що вивчаються поглиблено. З метою підвищення професійної компетенції молодих спеціалістів організовано роботу «Школи молодого-вчителя», куратор - заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель-методист Щербина Ж.Ф. Робота з педагогічними працівниками щодо організації самоосвіти планується на основі діагностики, згідно з якою розроблено індивідуальні плани саморозвитку. Цілеспрямованості професійної діяльності учителів в між атестаційний, між курсовий періоди сприяє ведення учителями упродовж останніх шести років оригінального «Щоденника саморозвитку особистості».

Матеріально-технічна та навчально-методична база

Адміністрація школи приділяє значну увагу питанню створення умов для функціонування закладу, укріпленню, збереженню матеріально-технічної бази. Приміщення школи, класи та кабінети естетично оформлені, відповідають державним санітарним правилам та нормам.

Поточні ремонти виконуються охайно та якісно. З метою підготовки навчального закладу до нового 2011/2012 навчального року за бюджетні кошти відремонтовано приміщення шкільної бібліотеки (9,866 тис. грн.), проведено поточний ремонт мережі опалення з встановленням додаткового насосу (6,760 тис.грн.). Для ремонту класних кімнат та приміщень залучено позабюджетні спонсорські кошти у сумі 9,248 тис. грн.

Будівля закладу опалюється автономною газовою котельнею, яку збудовано у 2007 році (вартість робіт - 469,238 тис. грн..), що дає змогу своєчасно розпочинати опалювальний сезон, постійно підтримувати належний тепловий режим. На виконання заходів з енергозбереження у 2007 році у закладі замінено віконні та дверні блоки на євро-пакети (455,7 тис. грн.). У 2008 році виконано роботи по капітальному ремонту спортивної зали (49,622 тис. грн.), харчоблока (107,551 тис. грн.), парадного входу (41,729 тис. грн.). У 2010 році капітально відремонтовано м'яку покрівлю на всій площі будівлі (227,283 тис. грн.). З метою виконання протипожежних заходів у закладі капітально відремонтовано пожежну сигналізацію (2007 рік, 49,984 тис. грн.). Територія школи прибрана та знаходиться у належному стані. Подвір’я озеленене.

Також здійснювалися заходи щодо поповнення навчально-дидактичної бази школи. Започатковано шкільний проект «Мій навчальний кабінет», мета якого поповнення матеріально-дидактичної бази ППЗ, навчальними фільмами, тематичними мультимедійними презентаціями, створеними педагогами та учнями. Як результат, оновлено базу 18 предметних кабінетів, спортивної зали, що відповідає Положенню про навчальний кабінет. Кабінети хімії, біології отримали сертифікати «Кращий кабінет району». (завідувачі: учитель вищої категорії Удіч З.В., Щербина Ж.Ф.). У 2010 році придбано лінгафонний кабінет на суму 96 тис. грн. У поточному році придбано комплект нових шкільних меблів за кошти бюджету на суму 4,990 тис.грн. Найбільш активно над поповненням навчально-дидактичного забезпечення кабінетів працюють завідувачі кабінетами Новікова О.М., Удіч З.В., Семиженко В.Г., Захарченко СА, Куденко АА, Курносенко О.В., Бойкова Л.В., Надточий Л.А., Петрова СА, Приходько О.В., Терлич Т.В., Матвієнко Т.С. Стрижньова І.В., Антонюк Н.В., Токар Ю.В., Назаренко В.С. Захарченко М.М., Сапронова Ю.І., Бабич О.Я. Поповнено базу шкільних музеїв (керівники: Семиженко В.Г., Чмир Н.М.). Музей історії школи в 2011 році посів ІІІ місце у обласному конкурсі музеїв.

Спільна робота адміністрації школи, педагогічного колективу та батьківської громади з питання матеріально-технічного розвитку закладу дозволила створити усі необхідні санітарно-гігієнічні умови для перебування та навчання школярів. У навчальному закладі для здійснення навчально-виховного процесу використовується 34 компютери, середній показник: 1 компютер на 30 учнів; обладнано 2 кабінети основ інформатики, у 13 кабінетах установлено персональні комп’ютери; один з кабінетів облаштовано мультимедійною дошкою, е-презентером. Окрім того, у закладі встановлено і використовується: 7-DVD, 9-TV , 1- VCR . Наявне ліцензоване програмне забезпечення, що відповідає діючим навчальним програмам, що дозволяє в системі використовувати при проведені уроків ІКТ. Зокрема 89% педагогічних працівників рівень розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей відповідає достатньому та високому.

Упродовж трьох років 2007-2009 на рівні школи реалізовувався проект «Шкільна бібліотека». завдячуючи якому на залучені позабюджетні кошти придбано на суму 4633 грн. 544 примірника навчально-методичних і науково-популярних посібників, словників, довідників, які поповнили бібліотечно-інформаційний центр, облаштований 2 ПК, підключеними до локальної мережі та інформаційної мережі Інтернет.

Робота щодо забезпечення техніки безпеки, охорони праці здійснюється у закладі відповідно до вимог чинного законодавства. Упродовж атестаційного періоду придбано 22 вогнегасники, які періодично перезаряджаються та знаходяться у робочому стані, обладнано пожежний щит відповідно до діючих вимог, поновлено схеми евакуації учасників навчально-виховного процесу та майна на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Щорічно проводяться Дні об’єктового тренування, відбуваються з учасниками навчально-виховного процесу вступні інструктажі з техніки безпеки, спеціальні заняття, у разі необхідності, позачергові інструктажі з електробезпеки з відповідним записом у Класних журналах. Ведуться журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Однак, за звітний період зафіксовані випадки невиробничого травматизму серед учнів і вчителів.

Слід зазначити, що закладом ефективно використовуються бюджетні кошти, дотримуючись принципів плановості, прозорості, гласності. Своєчасне надання бюджетних запитів дозволяє ефективно розпоряджатися фінансовими ресурсами. Школа співпрацює з шефськими організаціями: ПАТ «Цюрупинський», Цюрупинський Яхт-клуб, районним військоматом. Адміністрація закладу постійно працює над питаннями щодо залучення позабюджетних коштів для оновлення матеріально-технічної та дидактичної бази закладу. Упродовж трьох останніх трьох років залучено 42208 грн., що складає 20% від бюджетних надходжень, за рахунок яких поповнено матеріально-технічну базу кабінетів, придбано спортивний інвентар, будівельні матеріали, літературу для шкільної бібліотеки.

Ефективність навчально-виховного процесу

Відповідно до мережі в закладі функціонує 36 класів, серед яких 18 класів з поглибленим вивченням предметів у яких навчається 455 учнів, 1 клас з профільним навчанням – 29 учнів, що складає 50 % від загальної кількості учнів. Рівень навчальних досягнень учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівнях за результатами річного оцінювання складає: серед учнів І ступеня – 66 %, серед учнів ІІ-ІІІ ступенів – 53%. За результатами контрольних випробувань учнів випускних класів проведених незалежною експертною комісією з української мови та з предметів, які вивчаються поглиблено, рівень навчальних досягнень становить:

з української мови: 4 класи 92% , 9 - класи 59% 11- класи 60%

з математики: 11 клас – 55%

з англійської мови – 2 клас - 95% , 3 клас - 80 % , 4 клас - 82% , 5-клас – 88% , 6 клас – 84% , 7 клас - 76% , 8 клас - 69% 9 клас – 79% , 10 клас – 91 % , 11 клас – 91%

Зазначені дані свідчать про належний рівень професійної підготовки вчителів, високий рівень мотивації учнів до засвоєння знань, оволодіння компетентностями. Слід зазначити, розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатами контрольних випробувань, проведених експертною комісією, та рівнем навчальних досягнень учнів, що визначений у навчальному закладі складає в середньому лише 2 %.

У школі налагоджена система роботи з обдарованими учнями. Створено банк даних обдарованих дітей до якого ввійшли 267 учнів. За останні три роки простежується стабільність щодо кількості призерів районного етапу всеукраїнських учнівських предметних олімпіад відповідно 27,23,24 учнів. Проте знизився рівень переможців ІІІ рівня учнівських олімпіад. Відповідно до рейтингу участі вихованців закладу в ІІ етапі учнівських олімпіад у своїй групі заклад посідає ІІІ місце.

Більш результативною є участь вихованців школи у науково-дослідницькій роботі Малої академії наук. На базі закладу діють 9 секцій п’яти відділень МАН. Досягнення у ІІ етапі конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт за три роки вплинули на загальний рейтинг та розвиток освітньої галузі району.Так, у 2009 році 2 учні навчального закладу: Росоха Євгенія, учениця 11 кл., секція «історичне краєзнавство», учитель Семиженко В.Г., Гусєв Віталій, учень 11 кл., секція «фундаментальна екологія», учитель Захарченко С.А. нагороджені дипломами ІІІ ступеня, за підсумками 2010 року дипломом ІІІ ступеня нагороджені 3 учні закладу: Токаленко Олеся, учениця 11 кл., секція «математика», учитель Синєгуб О.В., Іванченко Олег, учень 11 кл., секція «експериментальна фізика», учитель Бойкова Л.В., Густіков Богдан, учень 11 кл., секція «економічна теорія та історія економічної думки», учитель. Осіння Т.І. Окрім того у 2010-2011 навчальному році 2 учнів стали учасниками ІІІ (обласного) етапу І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, де учениця 7 класу Пунейко Вікторія здобула перемогу (вчитель Алмашова Н.В.) У ІІ етапі ХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика переможцем стала учениця 8 кл. Мельохіна Евеліна (вчитель Алмашова Н.В.).

Щорічно зростає кількість учасників Міжнародних заочних конкурсів: математичного «Кенгуру», фізичного «Левеня», Всеукраїнського природничого інтерактивного «Колосок». Для реалізації творчих здібностей учнів у школі працюють 18 гуртків, студій, курсів, клубів, в них залучено 371 учнів.

Одним із завдань виховної роботи школи є виховання правової культури. Працює гурток «Правова вітальня» (кер.Савельєва О.О.), викладається спецкурс за вибором «Громадянознавство» (кер. Семиженко В.Г.), факультатив «Права людини» (кер. Сапронова Ю.І.), що сприяє дотриманню учнями Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку. За результатами співбесід, проведених з учнями школи встановлено, що вони усвідомлено ставляться до виконання положень зазначених документів.

Адміністрація школи здійснює системний контроль за станом виховної, профілактичної роботи з дітьми з девіантною поведінкою. Наявна відповідна документація стосовно учнів що стоять на внутрішньо шкільному обліку. Слід зазначити позитивну тенденцію зменшення цієї категорії дітей 2010- 23 учня 2009 - 25 учнів, 2008 – 30 учнів. Станом на 15.09.2011 року на обліку перебуває 18 дітей. Питання профілактики злочинності розглядається на Раді профілактики, на нараді при директорові, про що свідчать відповідні протоколи. Унаслідок проведеної роботи відсутні учні, які не відвідують заклад. Психологічною службою ведуться щоденники спостереження за дітьми, схильними до скоєння правопорушень, проводиться діагностично-корекційна робота.

Активізовано роботу щодо попередження злочинності та правопорушень серед учнівської молоді в закладі. Так, станом на 10.10.2011 року немає дітей, які перебувають на обліку в ВКМСД РВ УМВС України в Херсонській області. Значна увага у виховній роботі приділялась й процесу формування у школярів навичок здорового способу життя, безпечної поведінки, проведення антиалкогольної, антинікотинової, антинаркотичної пропаганди. З цією метою організовуються тренінги, лекції, перегляд кінофільмів, зустрічі з фахівцями. Продовжується робота з класними колективами за просвітницько-профілактичними програмами: «Рівний-рівному», «Діалог», «Школа проти Сніду».

На базі школи діє дитяча громадська організація «Коло шкільних друзів», яка була заснована у 2001 році та у 2004 році за рішенням Ради Президента школи та ради лідерів стала асоційованим членом районної дитячої громадської організації «Дивосвіт», що діє на базі ЦДЮТ. Головним пріоритетом у діяльності ДГО «Коло шкільних друзів» є захист прав та інтересів учнів. Через роботу органів учнівського самоврядування, втілюється вся система виховної роботи школи, що є значним здобутком, і що, повною мірою, сприяє результативності реалізації різноманітних виховних програм і проектів, ініціатором яких є ДГО «Коло шкільних друзів». Як приклад, можна навести успішну реалізацію проекту учнівської Ради Президента «Діти-дітям», відповідно до якого надається допомога дітям-інвалідам Цюрупинського інтернату. Це і змістовна робота юних волонтерів школи, які мають щорічну відзнаку за свою діяльність на районному рівні як від районної ради старшокласників, так і від центру «Волонтер» районної ради ветеранів. ДГО «Коло шкільних друзів» має звання «Краща ДГО Цюрупинського району». Так у своїх анкетах учні-лідери учнівського самоврядування називають шкільні програми, проекти, заходи соціального спрямування, у яких вони беруть участь, або є їх організаторами. З аналізу змісту їх пропозицій прослідковується, що діти є справжніми господарями школи та її патріотами. Таким чином, за сприятливих умов розвитку учнівського самоврядування закріплюється структура мотиваційної сфери, встановлюється зв’язок між окремими стимулами. У дітей та підлітків, задіяних у системі учнівського самоврядування (а це в умовах діяльності ДГО «Коло шкільних друзів» близько 50-ти осіб) виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення. Лідери старшокласники при постановці системи цілей навчаються виходити з планів свого індивідуального самовизначення, а також соціальної захищеності цілей, передбачають соціальні наслідки своїх вчинків. У школі діє розгалужена систему учнівського самоврядування як на класному, так и на шкільному рівнях, що загалом позитивно впливає на навчально-виховний процес у закладі. У ході перевірки проведено співбесіди з адміністрацією школи, класними керівниками, дітьми. Проаналізовано також стан і ведення шкільної документації. За результатами анкетування, співбесід з’ясовано: система виховних заходів направлена на створення виховного середовища, виховання у дітей патріотичних почуттів, національної гордості, свідомого ставлення до свого здоров’я. Основу виховного процесу складають загально шкільні та класні заходи. Головна увага приділяється формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей.

Результати експертизи свідчить, що виховна позаурочна діяльність школи спланована, розроблені відповідні заходи. Питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові, педагогічних радах, засіданнях ради школи, батьківських зборах, засіданнях методичного об’єднаннях класних керівників; висвітлені в наказах: № 27 «Про результати роботи гуртків у І семестрі 2010/2011н.р.» від 12.01.2011р., № 29 «Про результати перевірки стану виховної роботи та ефективності заходів з питань попередження правопорушень, злочинів серед учнів школи» від 12.01.2011р., № 92 «Про організацію змістовного дозвілля учнівської молоді» від 07.02.2011р., № 535 «Про результати роботи ДГО «Коло шкільних друзів у І семестрі 2010/2011н.р.» від 29.11.2010р., № 536 «Про результати перевірки планів виховної роботи класних керівників 1-11класів» від 29.11.2011р.

Річний план з виховної роботи передбачає реалізацію конкретних цілей і завдань, орієнтований на реалізацію програми виховання учнів 1-11кл. «Основні орієнтири виховання», реалізацію потреб та інтересів дітей, їхній розвиток. При плануванні виховної роботи адміністрація школи враховує можливості батьківської громади, соціального оточення, традиції школи. Упродовж п’яти останніх років школа брала участь та створювала виховні соціальні проекти «Армія добра», «Ляльковий театр», «Долаючи байдужість», «Скажемо насиллю «Ні», «Професії моїх батьків», «Шлях до визнання» та інші. Продовжено реалізацію шкільних тематично-цільових проектів: «Євроклуб «Українці в Європі», «Діти – дітям», «Кінотеатр під відкритим небом», організована дискотека «Смайл». Є переможцями Міжнародного проекту «Громадянська освіта – Україна». Налагоджена співпраця з 38 державними, громадськими організаціями та установами, співпрацюють з асоціацією гайдів України. У школі організовано роботу 18 гуртків за інтересами, 6 спортивних секцій, шкільне лісництво «Паросток». На базі школи працюють гуртки позашкільних навчальних закладів: ЦДЮТ, СЮТ. Гуртки відвідують 371 учень, що складає 40% від загальної кількості учнів, крім того більше 700 учнів залучені до позаурочних суспільно-корисних справ, у гуртках позашкільних, культосвітніх установ. Необхідно відзначити системну роботу адміністрації закладу щодо залучення учнівської молоді у районних, обласних конкурсах, акціях, експедиціях, проектах. Вихованці закладу виборювали призові місця в творчих дитячих конкурсах, акціях, виставках: «Знай і люби свій край», «Космічні фантазії», «Допоможемо зимуючим птахам»», «Патріот», «Таврійський барвограй», «Юні екологи», «Біощит», «Моя родина у ХХст.» .

Управління навчальним закладом

Система управління діяльністю Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 базується на законодавчих та нормативних документах, якими навчальний заклад в основному забезпечений. Концепція розвитку школи розроблена на підставі сучасної нормативно-правової бази, головною метою закладу визначено становлення та розвиток соціально активної, гуманістично орієнтованої зі сталою громадянською й національною свідомістю особистості, з чітко сформованою системою інтелектуально-інформаційних та соціальних компетентностей, здатної до самореалізації та саморозвитку, готової до професіонального самовизначення, що втілювалася в життя адміністрацією, педагогічним, учнівським, батьківським колективами на виконання Програми розвитку Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 у період 2005-2010 років.

Відповідно до Програми були здійснені соціально-педагогічні, управлінські, методичні заходи, що сприяли оновленню змісту освіти, форм і методів пізнавальної активності учнів, зміцненню зв’язків між закладом та іншими соціальними інституціями, на підставі чого розроблено та впроваджено Модель громадсько-державного управління закладом. Моніторинг якості виконання програми дозволив окреслити ряд невичерпаних можливостей та визначити пріоритетні напрямки діяльності закладу на наступні 5 років, що знайшло відображення у Програмі розвитку школи на 2011 – 2016 роки, яка «схвалена» Радою школи (протокол № 3 від 18.05. 2011 року). Усі перспективи сплановані реально, конкретно, на підставі глибокого аналізу діяльності закладу, знаходять своє практичне відображення в перспективному, річному та щомісячному планах роботи. Керівництво навчального закладу володіє нормативною базою щодо організації навчально-виховного процесу та здійснення фінансово- господарської діяльності. Плани роботи закладу складені з урахуванням основних напрямів роботи, визначених Програмою розвитку закладу.

Внутрішній контроль у навчальному закладі здійснюється керівництвом на основі заходів, передбачених планами роботи на рік та на місяць. Результати їх виконання розглядаються на засіданнях педагогічної ради навчального закладу, нарадах при директорі. Контроль відображає стратегічну спрямованість і пріоритети розвитку школи, забезпечується такими документами: планом роботи школи, графіком внутрішньошкільного контролю, розкладом уроків, графіком роботи гуртків, щомісячними планами роботи посадових осіб, циклограмами з охорони праці та безпеки життєдіяльності. У школі здійснюється попереджувальний, тематичний, класно-узагальнувальний та персональний контроль шляхом відвідування уроків, аналізу шкільної документації, здійснення самоаналізу роботи вчителя. Матеріали узагальнюються та знаходять відображення в довідках, наказах, обговорюються на засіданнях педагогічних рад, методичних осередків, нарадах при директорі. Слід зазначити, що перспективний контроль поєднується з освітнім моніторингом під час вивчення рівня якості навчальних досягнень учнів.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 «Про затвердження Інструкції із ведення ділової документації в загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів» розроблена та погоджена відділом освіти номенклатура справ, яка відображає діяльність навчального закладу та, в основному, ведеться якісно. Проте, слід зазначити на необхідність посилення контролю з боку директора за своєчасністю оформлення документації щодо загальної управлінської діяльності.

Вищим органом державно-громадського управління закладом є конференція учасників навчально-виховного процесу. на якій обирається Рада школи, що забезпечує прийняття рішень упродовж року, повязаних як з організацією навчально-виховного процесу, так і щодо проведення оздоровчої культурно-масової роботи, а також затверджує План роботи школи, погоджує Програму розвитку закладу. Керівництво закладу тісно співпрацює з органами учнівського самоврядування, батьківським комітетом, з різними недержавними організаціями, що опікуються проблемами освіти. Серед них - Асоціація керівників шкіл України, головою районного осередку якої є директор школи Сидоренко І.Л. Тісна співпраця наявна і з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, позашкільними навчальними закладами, що плідно впливає на поліпшення результатів навчально-виховного процесу, рейтинг навчального закладу й сприяє вдосконаленню громадсько-державницької системи управління закладом.

За результатами вивчення громадської думки, проведеного шляхом анкетування представників батьківської громади, випускників закладу, стосовно визначення суспільного рейтингу навчально закладу визначено, що самоатестація закладу сприяла підвищенню іміджу школи.

Це є свідченням того, що модель спеціалізованої школи, навчального закладу нового типу, є правильно обґрунтованою та такою, що обумовлює рух до розвитку, а не просто функціонування.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоровя учнів та працівників закладу

У закладі створено умови для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу. Проаналізувавши накази з основної діяльності визначено, що в закладі наявні посадові інструкції, які щорічно розробляються та затверджуються наказами по школі функціональні обов’язки працівників погоджені з профспілковим комітетом. Постійно ведеться моніторинг всеобучу; слід зазначити, що в закладі відсутні діти, які не відвідують навчання без поважних причин. Закладом налагоджена співпраця з відділом освіти, службою у справах дітей, Цюрупинський районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді кримінальною міліцією. Забезпечення прав учасників навчально-виховного процесу передбачено комплексом заходів у річному плані роботи школи, як то проведення круглих столів, конкурсів, проведення «Тижня правової освіти».

Керівництво закладу спільно з профспілковим комітетом, лідерами учнівського самоврядування проводить дослідження щодо вивчення освітніх потреб учнів та запитів батьків, що враховується під час складання річного навчального плану, визначення доцільності викладання елективних курсів, розподілу педагогічного навантаження.

З метою соціального захисту дітей вжито заходів щодо безоплатного харчування, оздоровлення, підвозу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Банк даних налічує 28 таких дітей. Заведено особові справи на дітей зазначеної категорії, де накопичуються відповідні документи, оновлюються банки даних. Соціально-психологічною службою розроблено план дій з категорійними дітьми, ведеться моніторинг позаурочної зайнятості дітей. Станом на 10.10.11р. здійснено обстеження категорійних сімей, про що засвідчують відповідні акти. Системним є проведення акцій «Допоможи ближньому» по наданню матеріальної допомоги дітям з категорійних сімей.

У закладі функціонує медичний кабінет, який обслуговує медична сестра Цюрупинської районної лікарні, стоматкабінет в якому згідно графіка затвердженого районною лікарнею обслуговуються учні та проходять щорічну санацію. Обов’язковим є щорічні медичні огляди учнів та працівників закладу . Станом на 01.09.2011 року медичний огляд пройдено 100%. Окрім турботи про фізичне здоров’я створені умови щодо психологічної комфортності й соціального благополуччя дітей шляхом надання пріоритетності здорового способу життя. Цьому сприяє діяльність районного Ресурсного центру здоров’язберігаючих технологій.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 1353

Коментарi

 • KennRurefe

  2017-05-08 14:35:21

  Cialis Acheter Pas Cher [url=http://byuvaigranonile.com]viagra[/url] Kamagra Belgio El Priligy Funciona...

 • xiidone

  2017-03-31 21:08:45

  Good site http://ciadr01.party , http://candr01.click , http://pdl01.bid , http://viagra-rx-online.com...

 • tlidone

  2017-03-23 04:32:08

  tstrangeb [url=http://levited.com]levitra online which is better[/url] dlosty...

 • svFaf

  2017-03-22 07:27:29

  lpoundsz http://viaonline24.com/ osoulf [url=http://viaonline24.com/]viaonline24.com[/url] isatisfiedm...

 • zxFaf

  2017-03-20 12:45:53

  iquicklys http://antibioticanada.com estrangek [url=http://antibioticanada.com]http://antibioticanada.com[/url]...

 • mzFaf

  2017-03-20 06:10:31

  gwomanw [url=http://antibioticanada.com]keflex online[/url] ainsteadr antibiotics without prescription...

 • yoFaf

  2017-03-19 00:10:36

  othinkingn buy real cialis online without prescription yagoz buy cialis no rx...

 • fdFaf

  2017-03-17 22:57:08

  lwatchedy http://edciatab.com/ tdegreeb [url=http://edciatab.com/]Cialis[/url]...

 • tbFaf

  2017-03-17 10:42:59

  ffalle http://edviatab.com/ bonc viagra online...

 • ixFaf

  2017-03-17 05:37:16

  enoneu cialis coupon kblueu generic cialis pills...

Новини

Календар

Попередня Червень 2022 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Опитування

Хто відвідував наш сайт?